Akta rejestrowe KRS

Krajowy Rejestr Sądowy zgodnie z przepisami jest rejestrem jawnym. Każdy ma prawo dostępu do danych, które są w nim zawarte. Wszyscy zarejestrowani w KRS, którzy dokonują odpisów, wyciągów, składają zaświadczenia mają prawo otrzymać droga elektroniczną informacje na ten temat z rejestru.

Jeśli chodzi o akta rejestrowe podmiotów wpisanych Rejestru, to również każdy ma prawo do wglądu na nie. Odpowiedni Sąd, w którym przechowywane są dane podmiotu może wydać poświadczone kopie dokumentów złożonych akt w formie papierowej.
Od 1 marca 2020 roku obowiązuje ustawa nowelizująca w zakresie akt rejestrowych wpisanych do KRS, która stanowi, że składanie wszystkich wniosków oraz załączników odbywać się może tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez system teleinformatyczny.
Złożenie jakiegokolwiek wniosku przez internet wymaga poświadczenia tożsamości wnioskującego. Dokonać poświadczenia można wykorzystując elektroniczny podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany. Najważniejsze aby podpis elektroniczny był bezpieczny i wiarygodny.